Kursy eksternistyczne

car2

Szanowni Państwo!

Informujemy, że każdy Kursant może zdawać eksternistycznie egzamin z teorii, nie ma on obowiązku uczestniczyć w części teoretycznej kursu na prawo jazdy. Kandydat na kierowcę może przygotować się z części teoretycznej samodzielnie i przystąpić do egzaminu państwowego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego kandydat na kierowcę zapisuje się na kurs praktyczny.