Egzamin praktyczny – część 2 – ruch drogowy

car2

Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B.
Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:
Plac manewrowy oraz ruch drogowy.

 

Zadania egzaminacyjne – ruch drogowy:

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 
3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
 
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
 
6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 
7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
 
8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
 
9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.
 
10. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 
11. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:
 

○ – prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 
○ – skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 
○ – równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

 
12. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:
 

○ – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
 
○ – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
 
○ – miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

 
13. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
 
14. Przejazd przez tunel*.
 
15. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
 
16. Wykonanie manewru wyprzedzania.
 
17. Wykonanie manewru omijania.
 
18. Wykonanie manewru wymijania.
 
19. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
 
20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
 
21. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
 
22. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
 
23. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.
 
24. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe.
 
25. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Dokonywanie zmiany biegów na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę. Pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50km/h.
 
26. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

 
*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.