Zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu

car2

1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego.
2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8. Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
  9 Niezastosowanie się do znaków:

 • „stop”,
 • „zakaz wjazdu …” *
 • „zakaz skręcania w lewo”,
 • „zakaz skręcania w prawo”,
 • „nakaz jazdy…”,*
 • „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
 • „linia podwójna ciągła”,
 • „zakaz ruchu”.
  10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • na skrzyżowaniu,
 • pojazdom szynowym,
 • rowerzystom,
 • podczas zmiany pasa ruchu,
 • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • podczas włączania się do ruchu,
 • podczas cofania.
  11. Naruszenie zakazu zawracania.
  12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
  13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
  14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
 • na skrzyżowaniach,
 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
  15. Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
  16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
  17.Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
  *Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.