Czas trwania egzaminu

car2

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 40 min. Egzaminator może zakończyć
egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne,
a wynik egzaminu jest pozytywny.