Podstawa prawna

car2
  • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 w sprawie
    egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
    egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
    stosowanych w tych sprawach z późn. zm.